Nyckeln är en viktig symbol för Nyköping som återkommer i kommunens marknadsföring. Den påminner om nyckelen som enligt legenden gick till fängelsetornet vid Nyköpingshus där hertigarna Erik och Valdemar svalt ihjäl efter order av kung Birger Magnusson under Nyköpingsgästabud år 1317.  
Nyckeln återfinns bland annat i kommunens betongsuggor, men också som nyckelformade rabatter och planteringar. Enligt den muntliga traditionen i Nyköping är även flera byggnader i staden utformade som nycklar. En av dessa byggnader ska vara Culturum, Nyköpings kulturhus vars plan utformats som en nyckel. Culturm är ritat av Lars Gauffin, Nyréns arkitektkontor 1989. Under våra besök på Nyköpingsbro fick vi vid ett flertal tillfällen höra att planritningen för bron skulle vara formad som en nyckel. Vikten av nyckeln och dess koppling till Nyköpings historia lyftes också fram.  
I samtal med Selin, bekräftade han att diskussioner förts kring att inkorporera nyckelns symbolik i byggnaden. Om det sedan blev av har inte gått att fastslå. Men det återkommande berättandet kring bron och nyckeln vittnar om brons betydelse för de som jobbar i byggnaden och den stolthet det innebär att knyta byggnaden till Nyköpings historia. För de som arbetar på bron är den ingen dussinbyggnad utan bär på en speciell historia och betydelse.    
Back to Top